B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

Chưa phân loại

L̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼R̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ớ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ớ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼T̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼.̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼k̼m̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼
̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼”̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ớ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *